Vállalkozói hitelek

· Széchenyi kártya

o A Széchenyi Kártya a mikro-, kis- és középvállalkozások számára létrehozott, kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hiteltípus. Ennek a hitellehetőségnek az a célja, hogy a pályájuk elején levő, de már legalább egy éve működő vagy akár régebben fennálló kisvállalkozások, egyéni vállalkozók egyszerűsített eljárás keretei között szabad felhasználású, likviditási problémákat megoldó hitelhez jussanak.

o A Széchenyi Kártya Konstrukcióban részt vehetnek olyan társas vállalkozások, amelyek a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény alapján jöttek létre, mint például a korlátolt felelősségű társaság (kft) .

· Kisvállalkozási hitelek 2012-ben, induló vállalkozásoknak is:

o Mikro- és kisvállalkozások számára Uniós támogatással, forint alapú hitel, az Új Széchenyi Forgóeszközhitel.
Igényelhető:
- gazdasági tevékenység elindításához
- tevékeny bővítés céljából forgóeszközök finanszírozására
- tevékenység bővítése céljából szolgáltatások beszerzésére.
Maximálisan igényelhető hitelösszeg 1- 50 millió forint, 1-3 éves futamidőre, fix kamatozású 4,9- 9%-ig.
Igényelhetik devizabelföldi mikro- és kisvállalkozások, aki a Magyar Köztársaság területén rendelkeznek székhellyel, vagy a székhelyük az Európai Gazdasági Térség területén van, viszont fiókteleppel rendelkeznek a Magyar Köztársaság területén. A mikrovállalkozás kevesebb mint 10 főt foglalkoztat, míg a kisvállalkozás kevesebb mint 50 főt.
Forgóeszközhitel esetében nem kell önerőt felmutatni az igénylőnek, nincs ilyen feltétel, viszont biztosítékként lakóingatlant kell felajánlani.

· Forgóeszköz hitel

· Forgóeszköz hitel:

· Előfordulhat, hogy egy vállalkozás bevételei nem fedezik pillanatnyi kiadásait, átmeneti forráshiánya keletkezik, ilyen esetben ajánlott a forgóeszközhitel. Amennyiben a forráshiány egy éven belül többször is várható, lehetősége van a vállalkozásnak arra, hogy a hitelt rulírozó formában igényelje, ilyen módon a már egyszer igénybevett és vissza is fizetett kölcsönt ismét igénybe veheti a rendelkezésre tartási időn belül
A hitel tulajdonságai:
- a vállalkozás árukészletének átmeneti bővítésére nyújt forgóeszközhitel fedezetet , segít vevőinek azonnali kiszolgálásában, forgalmának növelésében.
- nagy mértékben elősegíti a vállalkozás termelésének finanszírozását.
- forgóeszközhitelt lehet igényelni uniós pályázaton elnyert, de utólag kifizetésre kerülő támogatások megelőlegezésére és ÁFA finanszírozására is igénybe vehető.
- pillanatnyi hitel szükségletéhez a rulírozó forgóeszközhitel nyújt megoldást

· Miért érdemes ezt a hitelezési formát választani?

· - ideális megoldás üzleti tervének, cash flow-jának megfelelő finanszírozási igények lefedésére.

· - rugalmasan alkalmazkodik a vállalkozások finanszírozási szükségleteihez, így az igénylő szabadon dönthet arról mikor és mekkora összegű külső forrásra van szüksége, ugyanakkor arról, hogy az igénybevett hitelből mikor és mekkora összeget akar, tud visszatörleszteni.

· - a rendelkezésre tartási időn belül a visszatörlesztett hitelösszeg bármikor újra igénybe vehető.

· - előre tervezhetőek a kamat és díjköltségek.

· - a kamat és a rendelkezésre tartási jutalék fizetése havonta esetleg negyedévente automatikusan a bankszámla terhelésével történik.

Vállalati forgóeszköz hitel – rulírozó és eseti

A vállalati forgóeszközhitel az átmeneti forráshiány kezelésére, a jövőben befolyó értékesítési árbevétel megelőlegezésére igényelhető.

A felmerülő készletbeszerzéshez, nagyobb vevőkövetelések vagy hosszabb fizetési határidők finanszírozásához illetve áthidalásához nyújt megoldást vállalkozásának akár rendszeresen, akár egyedi esetben van szüksége forgótőkére.

A forgóeszköz – hitelkeretről a bank a vállalkozás igényei szerint állapodik meg. A hitelkeret igénybe vehető éven belüli, vagy akár éven túli futamidővel is, a következők szerint:

 • egyösszegű kölcsön formájában az ügyfél folyószámláján jóváírva megállapodás szerinti törlesztéssel.
 • rulírozó formában, a kölcsönösszegek futamidőn belüli tetszőleges lehívásával. A visszatörlesztéseket követően a hitelkeret újra rendelkezésre áll.

A finanszírozás formájáról, a hitelkeret nagyságáról, és a biztosítékokról csupán egyszer kell megállapodni, s azon feltételek 12 hónapra érvényesek. Ezután évente egyszer kerül sor a hitel felülvizsgálatára, amikor lehetőség nyílik a hitelkeret megemelésre is.

 • A hitelkeret nagysága rugalmasan alkalmazkodik a vállalkozás finanszírozási igényeihez.
 • A vállalkozás szabadon dönthet arról, hogy melyik a számára alkalmas hitelforma.
 • A hitel akár készlet, vevőkövetelés, gép vagy ingatlan biztosíték mellett vagy akár biztosíték nélkül is elérhető a vállalkozás igényeitől és lehetőségeitől függően.
 • A hitel felvétele és törlesztése a vállalkozás folyószámláján történő jóváírással és terheléssel történik.
 • A rulírozó hitelforma kényelmes finanszírozási forma, mivel a finanszírozást.
 • A hitel segítségével kedvezőbb árat tud elérni a készletbeszerzés azonnali fizetésével, vagy akár az Ön vállalkozása is tud megbízható vevőinek halasztott fizetést ajánlani.
 • A kamatfizetés csak az igénybevett hitel összege után havonta vagy negyedévente esedékes, és automatikusan történik a folyószámla terhelésével
 • A hitel kamat, a tőketörlesztés és egyéb jutalékok a hitelbírálat során, annak eredményétől függően kerülnek megállapításra
 • A kamatfizetés és tőketörlesztés havonta történik.
 • A hitelkeret mértékét a vállalkozás üzleti tevékenysége, éves forgalmának nagysága és a hitelkeret fedezetéül felajánlott biztosíték értéke határozza meg.
 • A forgóeszközhitel egy éven belüli finanszírozási lehetőség, amely forintban és devizában, egyaránt igényelhető.

 

Eseti forgóeszközhitel:

Ha cége alaptevékenységéhez kapcsolódóan éven belüli finanszírozási igénye jelentkezik (pl. egy termelési ciklus, működési szezonalitások, átmeneti készletnövelés, vevők fizetési késedelméből adódó likviditási problémák, forráshiányok finanszírozása, beruházáshoz kapcsolódó tőketámogatás ill. beruházás ÁFA-jának előfinanszírozása), akkor bankunk hitelt tud nyújtani cégének forintban vagy devizában egyaránt.

Deviza forgóeszközhitel esetén a támogatási cél elsődlegesen export (elő-/utó-) finanszírozás lehet.

Rulírozó forgóeszközhitel:

A rulírozó forgóeszközhitel az eseti forgóeszközhitelhez hasonló termék azzal a különbséggel, hogy a visszatörlesztett összeg a rendelkezésre tartási idő alatt újra lehívható. Kiválóan alkalmas például egy vagy több termelési ciklus, működési szezonalitások, átmeneti készletnövelés, vevők fizetési késedelméből adódó likviditási problémák, vagy éppen forráshiány finanszírozására.

Elsődlegesen éven belüli hitel. Igényelhető forintban vagy devizában. Deviza forgóeszközhitel esetén a támogatási cél elsődlegesen export (elő-/utó-) finanszírozás.

· Kombinált mikrohitel:

· A kombinált mikrohitel egy olyan finanszírozási forma, amely hitelképes magyarországi székhelyű, kezdő és működő mikrovállalkozások részére illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező mikrovállalkozásoknak kíván vissza nem térítendő támogatást, illetve kedvezményes kamatozású hitelt (mikrohitelt) együttesen nyújtani, de rendelkezésre álló önerő mértéke legalább a projektérték 10 %-a.
Támogatható projektek:
- tárgyi eszköz beszerzésére adható,új, egyenként legalább nettó 200.000 forint nettó beszerzési értékű
- hardver beszerzése amely az Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 forint értékű
- szoftverek beszerzése ; Információs technológia fejlesztéshez
- Infrastrukturális beruházás és ingatlan beruházás, illetve vásárlás,a telekvásárlás értéke a beruházás maximum. 10%-a lehet
Önerő:
- a pályázati projektértéknek,kombinált mikrohitel + vissza nem térítendő támogatás + önerő minimum 10%-a
- ÁFA körös vállalkozás vagy EVA szerint adózó esetében a projekt nettó értékkének 10 %-a
- amennyiben a vállalkozás nem ÁFA körös, akkor az ÁFA-val növelt bruttó értéknek a 10 %-át, mint önerő rendelkezésre állását a hitelkérelem benyújtásakor igazolnia kell
Saját forrás elemei:
- pénz a számlán
- betét egy pénzintézetnél
- értékpapír, amely a vállalkozás nevére szól
- hitel bármely pénzintézettől
- esetleg tagi kölcsön vagy magánkölcsön
- tőkeemelés

· Futamidő maximálisan 120 hónap
Türelmi idő maximálisan 24 hónap
Kamat általában évi fix 7,9 %, amennyiben az ügyfél valamely , az adott hitelügyletből adódóan, fizetési kötelezettségével hátralékba kerül, valamint a fizetési késedelme meghaladja a 30 napot, ez esetben az ügyleti kamat emelkedik arra a mértékre, amely megegyezik a központi program leírásban meghatározott legmagasabb kamattal.